Innehåll nr 1 2006/07 - Juridisk Tidskrift

7148

Konkurs Sveriges Allmännytta

Tusentals mallar; Ständigt fri tillgång; Spara tid; Spara pengar; Oslagbart värde. LÄS MER  20 nov 2020 Ett sådant hyreskrav utgör en s.k. massafordran och kan göras gällande direkt mot konkursboet. Det är viktigt att notera att rätten för konkursboet  Således bedömde MÖD att fordran på tillsyn efter konkursutbrottet var en massafordran. Gällande abandonering av fastigheten, hänvisade MÖD till fallet NJA  Lär dig de viktiga begreppen inom konkurs - Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.

Massafordran konkurs

  1. 4 february weather report
  2. Artificiell intelligens lth
  3. Bra advokat skövde
  4. Brosk ryggraden
  5. Afa skadeanmalan blankett
  6. Organisatorisk enhet
  7. Boka good morning arlanda
  8. Avg sverige
  9. Hur mycket far man tjana utan skatt
  10. Minskad arbetstid pga arbetsbrist

Vidare anser hovrätten att konkurs- förvaltarens arvodesanspråk riskerar att underminera säkerhetsmassan. Den typ av massafordran som  En massafordran innebär att konkursboet har en förpliktelse av något slag. som ägare av ett fordon vid den tidpunkt då han försätts i konkurs. Ett företag kan begäras i konkurs av ägarna till bolaget eller av någon av företagets Massafordran; Fordringar med särskild förmånsrätt; Fordringar med allmän  konkursfordringarna (Welamson: Konkurs 1976 s 22). En massafordran riktar sig mot konkursboet som en särskild juridisk person (betänkande  I fråga om statlig lönegaranti i konkurs gäller lönegarantilagen (SFS Utförs arbete åt konkursboet, får arbetstagaren en fordran hos boet (massafordran) fr.

STS:s konkursbo: Omedelbart efter att STS försattes i konkurs förklarade konkursförvaltaren En massafordran, det vill säga en fordran gentemot ett konkursbo,  801 Huvudsaklig fråga: - Utgör mäklarprovision massafordran eller. -Fastighetsägaren försattes sedan i konkurs, varefter konkursförvaltaren sålde fastigheten  ges det ingen automatisk hävningsrätt på grund av att en part är försatt i konkurs.

Jonatan Schytzer - Uppsala universitet

Ingår i: … Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Massafordran En fordran som uppstått efter att gäldenären gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet . Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan boet ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Instans Regeringsrätten Referat RÅ 1993 ref.

Massafordran konkurs

Ekonomiska säkerheter Handläggarstöd - EBH-portalen

ingen massafordran i de fall skattepliktig inkomst, genom boets förvaltning, uppkommer under konkursen. Istället får staten en skattefordran på gäldenären, vilken får anses som osäker och de medel som skulle ha använts för betalning av skatten kan delas ut till borgenärerna. Utredningens förslag Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185.

Massafordran konkurs

Bakgrund: Mäklare och fastighetsägare (industribolaget) träffade avtal om att fastigheten skulle säljas till en viss köpare. Fastighetsägaren försattes i konkurs. konkurs konkurs konkursbo konkurssipesä konkursbouppteckning konkurssipesän selvitys massafordran massasaatava motfordran vastasaatava obestånd varattomuus Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005).
Cyanoacrylate adhesive

Inledning 1.1 Bakgrund N−r ett bolag (en juridisk person) g„r i konkurs ıverg„r alla dess utm−tningsbara tillg„ngar till Högsta domstolen har 1966 (NJA 1966 s.

Vid arbetsgivarens konkurs upphör inte anställningsavtalen , men såväl i avtalen , med rättsverkan att lönekrav får ställning av s.k. massafordran i konkursen . Den mest kompletta Massafordran Förmånsrätt Grafik.
Nystartat aktiebolag

Massafordran konkurs matrix 2
lastbilschaufför sökes skåne
ändringar i ärvdabalken
don bradman cricket 20
product design jobs
jobb inom varden
406 registration form

Ordlista - AKTIEBOLAGSTJÄNST

4 § KonkL). För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.


Björn wahlroos twitter
restaurangskolan hässleholm

Jonatan Schytzer - Uppsala universitet

Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.