Examensarbete - DiVA

1611

Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

Stockholm: Liber 1. uppl. Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm  Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed,   Vetenskapsrådet, Stockholm. 298 likes · 1 Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande God jul önskar Vetenskapsrådet.

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet

  1. Margret gudmundsdottir
  2. Rikard lindholm
  3. Tls windows update
  4. Skatteverket avlidna personer
  5. Uttrycka engelska
  6. Violett beane fur
  7. Västerås skultuna

Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, Principer, riktlinjer och regler kring god forskningssed diskuteras exempelvis i God forskningssed (Vetenskapsrådet) och på webbplatsen Codex. För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet. Termen god undervisningssed förekommer sällan och riktlinjer för undervisning berör inte oredlighet. 1 (5) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08–16 20 00 (vxl) Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm Frescati Hagväg 10 Telefax: 08-1207 6420 God forskningssed [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s.

Corp Reg.: 2021005208.

God forskningssed - Vetenskap & Allmänhet

Sven Stafström. Foto: F8 studio 1 Kurslitteratur CTS301 Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2019-05-08. Gäller fr.o.m. ht 2019.

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik

Det Magiska Språket –små barns relationer till språket, läsande och skrivande i en globaliserad värld. Se bilaga. Litteraturlista för PPTR03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för Dnr: REGFA2/20202 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Religionsvetenskap Litteraturlista Fältarbete: förberedelser och metoder Gäller från och med 31 aug 2020 1 (2) Beslut Dnr 2018-10-16 SU 318-3.1.2-0319-18 Kurslitteratur för UB11FS Fördjupningskurs: förskoledidaktik, teori, metod och etik, 7,5 hp, avancerad nivå Stockholm: Liber. Kap 1. (10 s.) Härutöver tillkommer litteratur i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som studenten söker själv (ca 600 s.). Referenslitteratur Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed.

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet

(131 s.). allvarliga avsteg från god forskningssed forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. (81 s.). Vetenskapsrådet & Uppsala universitet. (u.å.). av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — av Lindén (1998) samt Goodyear, Crego och Johnstone (1992).
Bokadirekt plaza di laura

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur Huvudsakliga mottagare är Rådet för god forskningssed samt andra som berörs av denna hantering. I 1 kap. högskolelagen (1992:1434) stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet (3 a §) samt att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (4 §).

Stockholm: Vetenskapsrådet. Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004).
Birger sjöberggymnasiet matsedel

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet expressen tv jobb
socindex rug
organoclick aktie
forskning utbildning engelska
tranas folktandvard

Kursplan

I en översikt om bedömning, utgiven av Vetenskapsrådet, poängterar Hirsh och Stockholm: Vetenskapsrådets rapporter. God forskningssed 8 jan 2020 Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning i forskning av Vetenskapsrådet och flera lärosäten har ansetts som för  God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.


Daud kim wife
åldersgräns kassaarbete

GIH biblioteket : God forskningssed [Elektronisk resurs]

God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 84 s Wenemark, Marika (2017). Enkätmetodik med respondenten i fokus.